Chór Parafialny pod wezwaniem św. Cecyli

CHÓR KOŚCIELNY P.W. ŚW. CECYLII

Tradycja śpiewu chóralnego w naszej parafii jest bardzo stara. Od początku swym śpiewem chórzyści pragnęli chwalić Pana Boga i wlewać w ludzkie serca wiarę, nadzieję i miłość. Do śpiewania w chórze nie jest konieczna znajomość nut, ale zdolności muzyczne i chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew.

Chór kościelny p.w. Św. Cecylii został powołany do istnienia w naszej parafii już w roku 1937 . Jego pierwszym opiekunem i dyrygentem był Ks. Proboszcz Jan Gracz. Na przestrzeni lat chór działał niejako w dwóch rodzajach: chór męski i chór mieszany. Jego opiekunami byli ówcześni proboszczowie. W 1954 roku chór męski przejął młodziutki (17-sto letni) organista, pan Tadeusz Małecki. Z czasem chór przyjął jednolitą formę jako chór mieszany. Przez 60 lat jedynym dyrygentem i akompaniatorem był pan Tadeusz. Trudno więc wymienić wszystkie miejsca, w których chór śpiewał, zarówno w Polsce jak i na Litwie, Ukrainie, w Bułgarii,  Austrii , wielu miastach we Włoszech . Dla naszego papieża Jana Pawła II chór śpiewał i w Poznaniu, i we włoskim Castel Gandolfo , i na Placu Św. Piotra. Ale muzyczne spotkania z „Naszym Papieżem”  trwają nawet po Jego „powrocie do domu Ojca”. W 2014 roku chór kolejny raz pielgrzymował do Rzymu, w Bazylice Św. Piotra śpiewem modlił się uczestnicząc we Mszy św. i przy grobie Świętego Jana Pawła II. To przeżycie było modlitewnym rozpoczęciem oficjalnego przejęcia chóru przez następnego dyrygenta, panią Agnieszkę Małecką-Ciszewską. Obecnie chór liczy 32 śpiewaków. Ubogaca liturgię Mszy św. w niedziele i podczas uroczystości o godz.. 12.15.  Na próbach spotyka się cyklicznie, w auli pod kościołem, w piątki o godz. 19.00 oraz dodatkowo w terminach podanych przez dyrygenta. Jest grupą otwartą dla wszystkich, pragnących śpiewać na chwałę Bożą. Stała troska o poprawność muzyczno-liturgiczną i dążenie do doskonałości sprawia, że podwoje chóru są zawsze otwarte na nowych członków.

Spotyka się w piątek na próbie i uświetnia liturgie Mszy św.

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.