Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem Katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią Kościelną  w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. 
Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w życiu Kościoła, jako niezastąpionego świadka formacji apostolskiej świeckich.

 Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:

- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz apostołowanie,
- przenikanie wartościami ewangelizacyjnymi życia społecznego, 
- reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, 
- kształtowanie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywnego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego.
    
Członkiem zwyczajnym AK może zostać Katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Przyjęcie poprzedza roczny staż Kandydacki.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Imienia Maryi w Poznaniu- Smochowicach powstał w 1998 r. i liczył początkowo 11 osób. Przez 10-letni okres działalności liczba członków podwoiła się i wynosi 20 osób. Opiekunem i jednocześnie Asystentem Kościelnym POAK-u jest ks. Mariusz Mazur CR.
Wsparcie finansowe Księdza Proboszcza oraz poszczególnych członków zaowocowało ufundowaniem sztandaru, którego poświecenia dokonał w Parafii w 2000 r. Ks. Biskup Grzegorz Balcerek.
Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach Kościelnych w Parafii i Archidiecezji, oraz w dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę.
    
POAK organizuje swoje zadania statutowe przez:

1. Spotkania formacyjne. Raz w miesiącu odbywają się pod kierownictwem Ks. Proboszcza spotkania poprzedzane Mszą św. z obsługą liturgiczną. Następnie na podstawie przygotowanych, w cyklu rocznym, materiałów formacyjnych odbywa się dyskusja tematyczna. 
2. Udział w zjazdach terenowych, wspólnych Mszach św., w pielgrzymkach, wielkopostnych dniach skupienia, adoracjach Najświętszego Sakramentu, w Jerychu Różańcowym, codziennej modlitwie różańcowej w Kościele przez ranną Mszę św. oraz w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
3. Działalność kulturowo-oświatową, patriotyczną i.t.p. Organizowanie z pozostałymi grupami parafialnymi wieczornic patriotycznych z okazji Dnia Niepodległości, spotkania z kombatantami, udział w redagowaniu gazetki parafialnej, prowadzenie biblioteki parafialnej.
4. Ścisła współpraca z Parafialnym Asystentem Kościelnym oraz udzielanie wszelkiej możliwej pomocy w realizowaniu programu duszpasterskiego Parafii.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest święto Chrystusa Króla Wszechświata (listopad). Patronem natomiast jest św. Wojciech.

„Żniwo wielkie ale robotników mało…” stąd troska o pozyskiwanie nowych członków.

Kościół potrzebuje ludzi świeckich odważnie głoszących naukę Chrystusa nie tylko w świątyni, ale również w codziennym życiu.

Zapraszamy na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu, zawsze w drugą środę po Mszy św. wieczornej.

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.