Intencje Mszalne

INTENCJA MSZALNE

16.01 .2022– 23.01.2022

 

N i e d z i e l a  16.01

8.00 - za + Jana Adamczyka i + + z rodz.

9.30 - za + Stanisława i Zygfryda Szerment w r. śm.

11.00 - za + Wiesława Thiela w 17 r. śm.

 

12.15 - za + Wojciecha Talaga w 18 r. śm. i + z rodz. Talagów i Zająców

 

18.00 - za + Piotra Szermenta (od Marii Skrzypczak z rodz.)

P o n i e d z i a ł e k  17.01

 

7.00 - w int. Parafian

8.00 - za + Marię, Franciszka Wiatrowskich w 30 r. śm. (od córki z rodz.)

18.00 - za zmarłych : intencja zbiorowa

 

W t o r e k  18.01

7.00 - za + za + Aurelię Bełdzikowską (od siostry Alicji z rodz.)

8.00 - za + Marzenkę (od Ani, Weroniki i Uli)

18.00 - za + Urszulę Szymańską (od chrześniaczki Małgorzaty z rodz.)

 

Ś r o d a  19.01

7.00 - za + Hannę Litewka (od kuzynki Maryli z mężem i rodziną, kuzyna Ryszarda z żoną i rodziną i od Grzegorza z żoną i rodziną)

8.00 - za + Mariannę, Stanisława Kucharskich (od syna z rodz.)

18.00 - do M. B. Nieustającej pomocy: intencja zbiorowa

 

C z w a r t e k  20.01

 

7.00 - za + Wojciecha Bumian (od rodz. Janowiczów)

8.00 - za + Aurelię Bełdzikowską (od córki Iwony z mężem i wnukiem Natanem)

18.00 - za + Ryszarda Ślatała (od rodz. Sobczaków ze Sężewka)

 

P i ą t e k  21.01

7.00 - za + Aurelię Bełdzikowską (od syna Mirosława z rodz.)

8.00 - za + Pawła Wolniewicza (od rodziców i rodzeństwa)

18.00 - za + Mariannę i Franciszka Gierus

S o b o t a  22.01

 

7.00 - za + Edwarda Silskiego (od sąsiadów z ul. Malborskiej)

8.00 - za + Pawła Wolniewicza (od żony z dziećmi)

18.00 - za + Tadeusza Frąckiewicza w 10 r. śm. i + z rodz.

 

N i e d z i e l a  23.01

 

8.00 - za + Zofię, Franciszka Migdałek oraz Urszulę i Juliusza Mazurek

9.30 - za + Czesławę Dreczkowską i + z rodz. Kaprykowskich

11.00 - za + Jolentę Sobczyńską w 6 r. śm. i + z rodz.

 

12.15 - za + Irenę, Zdzisława Baczyńskich oraz + z rodz. Baczyńskich i Ostrowskich

 

18.00 - za + Zofię Szymanek w 9 r. śm. i + z rodz.

 

Parafia Księży Zmartwychwstańców PW. imienia Maryi Copyright © 2012 All right reserved.